A vízügyi és egészségügyi helyzetük

A vízügyi és egészségügyi helyzetük javítása érdekében

Március 6-án a vízügyi és egészségügyi ellátásról szóló jegyzőkönyv megfelelési bizottsága konzultációt kezdeményezett Észtországgal, Lettországgal és Litvániával, hogy támogassa ezeket az országokat a vízügyi és egészségügyi helyzetük javítása érdekében tett erőfeszítéseikben, valamint a felmerülő kihívások kezelésével a jegyzőkönyv szerinti nemzeti célkitűzések meghatározásával.

A vízügyi és egészségügyi

A három balti állam általában víztartalmú országok, amelyek jó minőségű vízhez jutnak a jól védett felszín alatti vízforrásokból és a lakosság biztonságos higiéniájáért.

Az országok ugyanakkor számos hasonló kihívással is szembesülnek, különösen a kisméretű és egyedi rendszerek által nyújtott ivóvíz elérhetőségével és minőségével kapcsolatban, amelyek a ritkán lakott államok vízellátási rendszerének nagy részét képezik. Ráadásul az országok hasonló problémákkal szembesülnek a korlátozott intézményi kapacitás és a pénzügyi források hiánya miatt az öregedő infrastruktúra és a fenntartható vízgazdálkodás fenntartása érdekében.

Az Európai Unió tagországaként a három ország végrehajtja az Európai Unió

vonatkozású irányelveit, amelyek szorosan kapcsolódnak a vízről és az egészségről szóló jegyzőkönyv célkitűzéseihez; a jegyzőkönyv azonban túlmutat ezen irányelvek hatálya alól, például olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a vízhez és a higiéniához való méltányos hozzáférés, valamint a balti államok számára nagy jelentőséggel bíró kis léptékű vízellátási és higiéniai ellátási rendszerek.

A  helyzetük javítása érdekében

Az EGSZB konzultációs folyamata alatt megkezdett konzultáció, amely 2018 novemberéig tart, támogatni fogja Észtországot, Lettországot és Litvániát a víz és egészségügyről szóló jegyzőkönyv szerinti releváns célok kidolgozásában, különös tekintettel a vidéki területeken a kisüzemi kínálatok kihívásaira. Az ilyen célok meghatározása és végrehajtása hozzájárul a fenntartható fejlődés 2030-ra vonatkozó célkitűzéseinek, különösen a tiszta víz és szennyvízkezelésre vonatkozó fenntartható fejlődés 6. célkitűzésének megvalósításához, biztosítva, hogy senki sem maradjon hátra. A konzultáció másik várható eredménye a jegyzőkönyv vonatkozó jogi rendelkezéseinek tisztázása a konzultáció során szerzett információk és tanulságok alapján.

A vízügyi és egészségügyi helyzetük javítása érdekében

Fontos kiemelni, hogy a vízről és az egészségről szóló jegyzőkönyv szerinti konzultációs folyamat nem megfelelőségi felülvizsgálati eljárás. Ezért nem kívánatos jellegű, és nem célja annak megállapítása, hogy valamelyik fél nem felel meg. A vízügyi és egészségügyi helyzetük

A folyamat célja, hogy segítséget nyújtson a feleknek a víz és az egészségügyről szóló jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtásában olyan tanácsadással és segítségnyújtással, amelyek az érintett fél sajátos körülményeitől és szükségleteitől függően eltérőek lehetnek. Tud foglalkozni tudományos, technikai, jogi és adminisztratív kérdésekkel. Az eljárást a Megfelelőségi Bizottság munkáját irányító elvek vezérlik, azaz egyszerű, megkönnyítő, nem ellentétes és együttműködő a vízügyi és egészségügyi helyzetük.

Észtország, Lettország és Litvánia konzultációt folytat az UNECE / WHO Európai Vízügyi és Vízügyi Minisztériumának regionális irodája

A vízügyi és egészségügyi helyzetük javítása érdekében

Megjelent: 2018. március 07

Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága

Információs egység

Palais des Nations,